2019-1 KDV,ÖTV ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımı Hakkında

 

 

2019-2 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere

 

 

2019-3 2019 Yılında Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2019-4 E-Tebligat Zorunluluğu

2019-5 7104 Sayılı Kanunla 01.01.2019 Tarihinde Yürürlüğe Giren Düzenlemeler Hakkında

2019-6 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2019-7 KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

2019-8 4. Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında

2019-9 Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

2019-10 KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ

2019-11 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlara İlişkin

2019-12 KDV Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında

2019-13 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatılması Hakkında

2019-14 Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin E-Fatura İptal Portalı Hakkında

2019-15 Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı Hakkında

2019-16 İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine (%5) İlişkin Durum Sorgulaması Hakkında

2019-17 İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Sürelerin Uzatılması Hakkında

2019-18 Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek Uygulamasına İlişkin SGK Genelgesi Hakkında

2019-19 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Hakkında

2019-20 İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

2019-21 Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

2019-22 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1.1.2020 Tarihine Ertelenmesi Hakkında

2019-23 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında