DUYURU: 05.02.2021/2

 

Konu: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Değişmesi Hakkında

 

Bilindiği üzere, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı yüzde 3 olarak uygulanmaktaydı. 04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 

  • Gelir vergisi tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14592 Sayılı Kararda (istihkak bedelleri),
  • Kurumlar vergisi tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Kararda (hakkediş ödemeleri)

 

Değişiklik yapılarak, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılmıştır.

 

 

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210204-12.pdf