DUYURU: 10.03.2021/08

 

 

Konu: Nakdi Ücret Desteğinin Uzatılması Hakkında

 

    ÖZET

 

  • 17 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresinin Uzatılmasının Esasları

 

09/03/2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği,

 

1) 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/03/2021 tarihinden itibaren,

2) Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/03/2021 tarihinden itibaren itibaren 2 ay daha uzatılmıştır

 

Sirkülerin uzantısı aşağıda yer almaktadır.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf