Blog

DUYURU: 26.02.2021/05 Konu: Değişen Tevkifat Oranları Hakkında   16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.   Bu Tebliğ ile KDV tevkifatı kapsamına yeni alıcılar eklenmiş ve bazı tevkifat oranları değiştirilmiş olup, Tebliğ düzenlemeleri 01.03.2021 tarihinden […]

DUYURU: 26.02.2021/04 Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatılması Hakkında   19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3556 Sayılı Karar yayımlanmıştır.   Bu Karar ile kısa çalışma ödeniğinin süresi 31/03/2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Ayrıca Kısa çalışma başvuru süresi 31/1/2021 tarihinde sona ermiştir. Bu sürede […]

DUYURU: 04.02.2021/1     Konu: Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Hakkında   4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.   Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek […]

DUYURU: 05.02.2021/2   Konu: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Değişmesi Hakkında   Bilindiği üzere, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı yüzde 3 olarak uygulanmaktaydı. 04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı […]

DUYURU: 06.02.2021/03     Konu: 34 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında   05.02.2021 Tarih ve 31386 nolu Resmî Gazetede yayımlanan 34 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin özet hali ve tebliğin tamamı aşağıda yer almaktadır.   Özetle;   Alıcı ve satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması […]

DUYURU: 01.03.2021/06     Konu: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında   24/02/2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişikliklerin temel noktaları aşağıda yer almaktadır.   ÖZET Değişiklik öncesinde Uygulamada haftalık bildirim esası bulunmaktaydı. Değişiklik sonrasında firmalar aylık olarak bildirimde bulunacaklardır. Bildirim yükümlülüğü bulunan firmaların 60 gün içinde denetçi ile […]

  • 1
  • 2