İç Denetim ve Hile Denetimi

İç denetim bağımsız ve objektif bir denetim aktivitesi olup, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Şirketlerin menfaatlerinin korunması son derece önem arz eden bir husus olup, iç denetim hizmetleri de bu anlamda şirketlere önemli bir katma değer sağlamaktadır.

Şirketimiz firmalara iç denetim hizmeti sunmanın yanı sıra, şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda iç denetim biriminin kurulması ya da bu birimin performansını geliştirme konusunda da destek sağlamaktadır.

Diğer yandan önemli bir husus da şirketlerin yıllık gelirlerinin ciddi bir kısmının hile ve usulsüzlükler yoluyla kaybedilmekte olduğu gerçeğidir. Bu bağlamda şirket varlıklarının korunmasına yardımcı olmak, işletme yönetimi ve çalışanlarının hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması amacıyla şirketimiz tarafından hile denetimi ve danışmanlığı hizmetleri de sunulmaktadır. Bu kapsamda hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği belirlenmekte, işletmelerin ne tür hile riskleriyle karşı karşıya olduğu tespit edilmekte ve denetim sonuçları üst yönetime raporlanarak, hileli işlemlerin önlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmaktadır.