İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı değişikliklerin çokça olduğu, karmaşık bir mevzuat yapısının bulunduğu alanlardır. Öte yandan iş ve sosyal güvenlik konularında yapılan yanlış uygulamaların ciddi cezalara sebep veriyor olması da bu konuların titiz ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve bu konularda uzman kuruluş ve kişilerle çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tarafımızdan verilmekte olan hizmetler aşağıda  aşağıda yer almaktadır:

  • İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili görüş ve öneriler sunulması,
  • Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi konularda danışmanlık hizmeti sunulması, bu kapsamda şirketler tarafından yapılan hesaplamaların mevzuat çerçevesinde kontrol edilmesi,
  • Şirketlerin çalışanları ile yapmakta olduğu sözleşmelerin incelenmesi, bu konuda öneri ve tavsiyelerde bulunulması,
  • İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında işletmelerin risklerinin belirlenmesi ve bu konularda önerilerde bulunulması,
  • İnceleme ve denetimlere yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilmesi,