KDV İadesi ve KDV Danışmanlığı

Katma Değer Vergisi Ekibimiz, şirketlerin KDV iadesi ve KDV danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir.  Ekibimiz, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecinde aldığı tutumu yakından izleyen deneyimli bir kadrodan oluşmaktadır. Katma Değer Vergisi Ekibimiz tarafından sunulan hizmetlerin detayı aşağıda yer almaktadır:

  • KDV Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında ihtiyaç duyulan hususlarda danışmanlık hizmeti verilmesi, bu konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme yapılması,
  • Şirketlerin KDV yapılarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının raporlanması,
  • KDV mevzuatı ile ilgili şirketlerin sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak önerilerde bulunulması,
  • Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili hesaplamaların yapılması ve iade işlemlerine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması ,
  • KDV mahsup taleplerine ilişkin prosedürler hususunda şirketlere destek verilmesi ve mahsup dosyalarının hazırlanması