Kurumsal Finansman

Stratejik açıdan doğru olan bir işlemin başarıyla sonuçlandırılması halinde, şirketlerin rekabet güçleri, kârlılıkları ve büyüme hızları artabilmektedir. Uzmanlarımız fırsatların değerlendirilmesi, işlemlerin etkin bir biçimde yürütülmesi ve stratejik hedeflere ulaşılabilmesi için şirketlerle birlikte çalışmaktadırlar. Şirketin büyüklüğüne ve yapısına bakılmaksızın tüm süreç boyunca önemli bir rol üstlenebilmektedir.

 

Şirketimiz, gerçek varlık değerinin tespiti, doğru stratejinin belirlenmesi, vergi planlama ve işlemin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirketlerin bilinçli kararlar vermelerine, risklerini azaltmalarına ve işlemi başarılı bir şekilde sonuçlandırmalarına destek olmaktadır. Kurumsal finansman konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda yer alan başlıklar altında toplanmaktadır:

 

  • Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
  • Değerleme Hizmetleri
  • Halka Arz Danışmanlığı
  • Borç Yapılandırma Danışmanlığı
  • Finansman Sağlama