Kurumsal Risk Hizmetleri

Kurumsal risk yönetimi, şirketlerin önemli risklerinin tanımlanmasını, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini, doğru risklerin doğru miktarda alınmasını, bu risklerin uygun süreçler ile yönetilmesini ve risklerin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için aksiyon planlarının geliştirilmesini sağlamaktadır.

Kurumsal risk yönetimi bir yönetim ve kontrol fonksiyonu olduğu kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da gerekli hale gelmiştir.

Kurumsal risk yönetimi hizmetleri kapsamında mevcut rekabet ortamı, mevzuat hükümleri ve kurumun operasyonel anlamda güçlü ve zayıf yanları göz önünde bulundurularak, potansiyel risk ve fırsatları belirlenmektedir. Şirketimiz muhtemel fayda-maliyet analizi dahil olmak üzere,  riskleri tanımlayarak, şirketlere ve hedeflerine uygun şekilde özel olarak hazırlanmış çözümler önermekte ve risk azaltma stratejilerinin uygulanması yönünde hizmetler sunmaktadır.