Vergi Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetlerimiz, konusunda uzman olan kadromuz tarafından verilmek olup, ana hatları itibariyle aşağıda yer alan konuları içermektedir.

 • Vergi mevzuatı ile ilgili ihtiyaç duyulan hususlarda yazılı ve sözlü görüşler verilmesi,
 • Şirketlerinin mevcut vergi yüklerinin azaltılmasına ilişkin olarak yasal mevzuat çerçevesinde vergi planlaması imkanlarının sunulması,
 • Teşvik ve destek unsurları ile ilgili çalışmalar yapılarak bilgi verilmesi,
 • Şirketin yapacağı sözleşmelerin vergi kanunları açısından incelenmesi ve olası vergi yüklerinin raporlanması
 • Yapılan denetimler esnasında tespit edilen hususlarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması ve mevcut sorunlar konusunda çözümler sunulması,
 • Mali tabloların ve vergi hesaplamalarının kontrol edilmesi,
 • İstendiği takdirde, şirket yetkililerini ziyaret ederek gündeme getirilecek konuların tartışılması ve bu konularda görüş ve çözüm önerilerinin bildirilmesi,
 • Transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak gerekli altyapının oluşturulması konusunda destek verilmesi ve transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması,
 • Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları ve uluslararası vergilendirme işlemleri ile ilgili danışmanlık verilmesi,
 • Devir, bölünme ve tasfiye gibi işlemlerin yapılması ya da bu hususlarda danışmanlık bazında destek verilmesi,
 • Şirketlerin muhasebe yapılarının gözden geçirilmesi ve muhasebe sistemlerinin baştan kurulması veya yeniden yapılandırılması,
 • İşletmelerin mali analiz çalışmalarının yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanarak şirket yetkililerine bilgi verilmesi,
 • Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi gibi işletmelerin hem nakit akışını hem de maliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilen dolaylı vergiler konusunda mevzuata uygunluk denetimi ve danışmanlık hizmetleri verilmesi