Vergi Takvimi

Ekim

7 Ekim 2019 Pazartesi Eylül 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
9 Ekim 2019 Çarşamba 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
10 Ekim 2019 Perşembe 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi
15 Ekim 2019 Salı Eylül 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması
21 Ekim 2019 Pazartesi Eylül 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi
23 Ekim 2019 Çarşamba Eylül 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
24 Ekim 2019 Perşembe 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı
25 Ekim 2019 Cuma 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi
28 Ekim 2019 Pazartesi Eylül 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Temmuz-Eylül 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı ve Ödemesi (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)
Temmuz-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Temmuz-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)
31 Ekim 2019 Perşembe Eylül 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi
Eylül 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi
6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi
Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 2. Taksit Ödemesi