DUYURU: 04.02.2021/1

 

 

Konu: Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Hakkında

 

4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41 inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş; ancak bugüne kadar bu hükmün uygulanmasına ilişkin herhangi bir Karar yayımlanmamıştı.

3490 Sayılı Karar ile bu uygulama hayata geçirilmiş oldu.

01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 incimaddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir,

 

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesininbirinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Belirlenen %10 luk gider kısıtlama oranını sektörler itibariyle farklılaştırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş olmasına karşın yayınlanan 3490 sayılı Karar’da böyle bir oran farklılaştırmasına gidilmemiştir.

 

Düzenleme ile ilgili belirsizlikler mevcut olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapması beklenmektedir.

 

 

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210204-11.pdf