Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıklar

Vergi incelemeleri, uzlaşmalar ve vergi davaları oldukça hassa konular olup, bu konular uzman ve deneyim sahibi kişiler tarafından yönetilmesi gereken süreçlerdir. Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:

  • Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık hizmeti verilmesi ve sürecin yönetilmesi,
  • Uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri ve uzlaşma komisyonlarında şirketlerin temsil edilmesi,
  • Vergi davalarına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi,
  • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi,
  • Şirketlerin özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması,